Kalendarium

Kommande aktiviteter:

(för att se redan genomförda aktiviteter klicka här)

2018

Tisdag 24 april
Repetition tillsammans med Järfälla Symfoniorkester
mer info kommer att finnas på medlemssidan

Söndag 6 maj
SPELÖVNING/REPETITION,  kl. 18.00 – 20.30 i Vattmyra

Tisdag 15 maj
Repetition tillsammans med Järfälla Symfoniorkester
mer info kommer att finnas på medlemssidan

Fredag 18 maj
GENERALREPETITION tillsammans med Järfälla Symfoniorkester
mer info kommer att finnas på medlemssidan

Söndag 20 maj
Konsert med Järfälla Symfoniorkester och Järfälla Spelmän

Dirigent: Jonas Dominique    mer om konserten klicka här!

Onsdag 6 juni
Nationaldagsfirande på Görväln

Onsdag 20 juni
Midsommarfirande på Café Malin, Enköping