Kalendarium

Kommande aktiviteter:

(för att se tidigare genomförda aktiviteter – klicka här)

……………………………………………..

År 2021

Söndag 17 januari 2021
Digital spelträff /Zoom-möte cirka kl. 18-20
mer info kommer till medlemmarna

Söndag 14 februari 2021
Spelträff kl. 18-20 för enbart medlemmar, i Ulvsättra loge
Anmälan inför varje tillfälle till Lars

Söndag 21 mars 2021

ÅRSMÖTE om möjligt då
Spelträff kl. 18-20 för enbart medlemmar, i Ulvsättra loge
Anmälan inför varje tillfälle till Lars

Söndag 18  april 2021
Besök hos Slagsta Gille
Om det då är möjligt att ses!

Söndag 25 april 2021
Spelträff kl. 18-20 för enbart medlemmar, i Ulvsättra loge
Anmälan inför varje tillfälle till Lars

Söndag 23 maj 2021
Spelträff kl. 18-20 för enbart medlemmar, i Ulvsättra loge
Anmälan inför varje tillfälle till Lars

Nationaldagen söndag 6 juni 2021  ?  ?  ?