Styrelse

Kontakta styrelsen   

För alla frågor angående Midvinterstämman kontakta stämmans ordförande Mona Ernving Ström direkt på   me.gs@telia.com

Järfälla Spelmän

Styrelse och övriga funktionärer
uppdaterad efter årsmötet 19 mars 2017:

Ordförande:
Lars Lindkvist   0761 – 33 32 77    maila:

Sekreterare:
Dorry Nordström   073 -707 15 83   maila:

Kassör:
Louise Bylund maila:

Ledamot/vice ordförande:
Mona Ernving Ström

Ledamot:
Bengt-Åke Olsson

Styrelsesuppleant:
Susanne Wilson

Styrelsesuppleant:
Corinne Wredén

………………………………………….

Övriga uppdrag:

Spelledare:
Lars Lindkvist, Mona Ernving Ström (bitr. spelledare), Boel Oldberg (2:a-stämmor)

Webbansvarig: kontakta
Lars Lindkvist

Revisorer:
Hans Ericsson och Per Vieweg, ersättare Boel Oldberg.

Valberedning:
Margit Anderén (sammankallande) samt
Birgitta Eriksson och Björn Berglund

Hävdatecknare:
Palle Lindkvist

Försäljningsansvarig, cd-skivor och låthäften beställ
Per Vieweg
………………………………………….

logo-300x77
plusgirokonto: 63 99 81 – 0
organisationsnummer: 80 24 64 – 8647

adress:
Järfälla Spelmän
c/o Nordström
Aspnäsvägen 16, lgh 1501
177 37 Järfälla