”Järfällasvit” vår cd nr 2

.

JÄRFÄLLASVIT     Lyssna på Youtube här eller på  Spotify här!

år 2005 firade föreningen Folkmusik och Dans i Järfälla 15-års jubileum. I samband med detta tillfrågades Jonas Dominique om han vill skriva ett arrangemang på våra låtar för symfoniorkester, solist och spelmän.

Det blev Järfällasvit som bygger på 16 låtar ur vårt första häfte.

Järfällasvit uruppfördes år 2005 med Jonas själv som dirigent för Järfälla Symfoniorkester och Järfälla Spelmän och med Markus Svensson som solist på nyckelharpa.

Vid orkesterns svenska konsert våren 2007 framfördes sviten åter. Jonas Dominique var dirigent, Lars Lindkvist solist på nyckelharpa och Järfälla Spelmän medverkade. Vid detta tillfälle spelades sviten in på cd. Järfällasvit har sedan även framförts i Järfälla 2012 och 2023.

I sviten ingår följande låtar:
Förste valsen – Nanna Bunse-Franze´n
Solitärpolskan – Barbro Tällman
Ormbackapolska – Gunnar Gustafsson
Midvintersnoa – Yngve Johansson
Hin Håles polska – Lennart Tjernberg
Den nittonde – Hasse Svedberg
Jubileumsmarsch – Rolf Esberg
Barbros Etta – Barbro Tällman
Vemod – Gunnel Svedberg
Hambo till Kalle – Torbjörn Henriks
Vals från infjärden – Kerstin Bunse
Strulingegöken – Anna Maria Färnklint
Snoa på Söderhöjden – Helmer Strömbäck & Boel Oldberg
Ekomazurka – Sture Näslund
Skäftingeschottis – Rolf Esberg
Barkarby Brudmarsch – Kerstin Bunse

.