Historisk bakgrund

Vad hände före bildandet av föreningen Järfälla Spelmän?

I Järfällas äldre historia finns få spår av den folkliga musiken.

I Jan Lings doktorsavhandling ”Nyckelharpan” (utgiven 1967) finns uppgift om en ”ljuflig nycklegige consert” på Säby Gård i Järfälla år 1703. Vi vet dock inte vem spelmannen var och inte heller något om musiken som spelades vid detta tillfälle.

Vi vet också att nyckelharpsspelmannen Jonas Skoglund från Tierp besökte Jakobsbergs Gård 1920. Ett foto från det tillfället finns i kommunens bildarkiv.

Skoglund

Med några få undantag har vi inte hittat några äldre traditionella låtar från Järfälla. Den äldsta låt vi hittat är upptecknad i Sörmland år 1904 av Georg Bladini efter spelmannen och fiskhandlaren Enstedt i Mölnbo som säger sig ”ha lärt låten i Järfälla socken i  Uppland”. Vi kallar den ”Fiskhandlarvalsen.      även som pdf-här!

Det hela tog fart 1990 då ett riksomfattande Folkmusik- och Dansår utropades med stöd av regering och riksdag. I Järfälla tog spelmän och dansare fasta på denna chans och otroligt mycket hände. En förening bildades som senare antog namnet Folkmusik och Dans i Järfälla.

Föreningen genomförde 1998-99 en folkmusikinventering. 140 låtar lämnades in vilket bl.a. resulterade i nothäften och cd-skivor.

Så även i Järfälla kan vi nu spela låtar ”Hemifrån”!

Föreningen Folkmusik och Dans i Järfälla lades ned i februari 2013. En stor del av verksamheten togs då över av föreningen Järfälla Spelmän.

logo