Kulturutbyte i Järfälla

med Järfälla Symfoniorkester

Symfoniska spelmän – samarbete 20/5 2018 – läs mer här!

I maj 2012 framfördes för tredje gången ”Järfällasvit” för Symfoniorkester, nyckelharpssolist och spelmän. Sviten, som uruppfördes 2005, är sammanställd av Jonas Dominique baserad på låtar ur det första häftet med Järfällalåtar.

”Järfällasvit” finns inspelad på cd’n ”Järfällasvit och flera låtar hemifrån” med Järfälla Symfoniorkester, Järfälla Spelmän och Lars Lindkvist som nyckelharpsolist.

med Järfälla Musikkår
På Musikkårens traditionsenliga Adventskonsert_2012 var Järfälla Spelmän gäster. Musikkåren uruppförde också sviten ”Järfällatoner” för blåsorkester.

logo-300x77