Järfälla-låtar/ Noter och CD

.

Noter på Järfälla-låtar klicka här!

.

Beställ våra cd-skivor eller nothäften här!

.

Som beskrivs på annan plats har vi inte hittat mer än några enstaka traditionella låtar från Järfälla. Däremot lever och verkar många spelmän nu i Järfälla, och många av dem gör egna låtar. Om vi inte ser till att ta vara på dessa låtar så kanske också de försvinner i framtiden.

Mot den bakgrunden genomfördes en folkmusikinventering och två låthäften och två cd-skivor har getts ut med låtar från Järfälla.

”JÄRFÄLLASVIT” för Symfoniorkester, nyckelharpssolist och spelmän sammanställdes av Jonas Dominique, baserad på låtar ur det första låthäftet. Sviten uruppfördes i april 2005 av Järfälla Symfoniorkester och Järfälla Spelmän och har sedan dess spelats vid ytterligare två tillfällen.

Sviten ”Järfällatoner” för blåsorkester har sammanställts av Herbert Aldenbjörk och uruppfördes av Järfälla Musikkår i december 2012.

Järfälla-låtar har blivit ett begrepp långt utanför kommunens gränser och våra låtar har till och med spritts till andra kontinenter!

logo-300x77    samarbetar med KULTURENS