Styrelse

Kontakta styrelsen   

För alla frågor angående Midvinterstämman kontakta stämmans ordförande Mona Ernving Ström direkt på   me.gs@telia.com

Järfälla Spelmän                   Stadgar

Styrelse och övriga funktionärer
uppdaterad efter årsmötet 6 februari. 2022:

Ordförande:
Lars Lindkvist   0761 – 33 32 77    maila:

Sekreterare:
Dorry Nordström   073 -707 15 83   maila:

Kassör:
Margit Anderén

Ledamot/vice ordförande:
Mona Ernving Ström

Ledamot:
Bengt-Åke Olsson

Styrelsesuppleant:
Susanne Wilson

Styrelsesuppleant:
Corinne Wredén

………………………………………….

Övriga uppdrag:

Spelledare:
Lars Lindkvist, Mona Ernving Ström (bitr. spelledare)

Webbansvarig:  maila:
Lars Lindkvist

Revisorer:
Per Östberg och Ewa Tuneback, ersättare Boel Oldberg.

Valberedning:
Eva-Lotta Carnestedt (sammankallande) samt
Eva Carnestedt och Björn Berglund

Hävdatecknare:
Palle Lindkvist

Försäljningsansvarig, cd-skivor och låthäften beställ
Kassör Margit Anderén
………………………………………….

logo-300x77
plusgirokonto: 63 99 81 – 0
organisationsnummer: 80 24 64 – 8647

adress:
Järfälla Spelmän
c/o Nordström
Aspnäsvägen 16, lgh 1501
177 37 Järfälla